Kaross - Kyosho MP9 TKI3/TKI4 Hård - 1 mm - 2 pack